Hello,欢迎来咨询~

注册新用户——阿家咪米

  注册新用户

           1、开始注册

           在阿家咪米家居服务平台(沐果云装家居平台)首页顶部点击免费注册按钮

           2、填写信息

           根据页面提示输入有效信息,设置好密码即可注册成为阿家咪米(沐果云装)家居会员